Vang chile Ochagavia
Giá bán: 490,000 đ
Vang chile (loại siêu ngon)
Giá bán: 890,000 đ
BẮP HOA BÒ MỸ (HEEL MUSCLE)
Giá bán: 330,000 đ
THĂN VAI BÒ MỸ RIBEYE
Giá bán: 325,000 đ
BẸ VAI BÒ MỸ (CHUCK FLAP)
Giá bán: 435,000 đ
SƯỜN VAI KHÔNG XƯƠNG (CHUCK BONELESS)
Giá bán: 520,000 đ
Rượu Chivas 21 years
Giá bán: 2,230,000 đ
BA CHỈ BÒ MỸ (SHORT PLATE)
Giá bán: 230,000 đ
THỊT DẺ SƯỜN BÒ MỸ (RIB FINGER)
Giá bán: 340,000 đ
CHÓP VAI BÒ MỸ (TOP BLADE)
Giá bán: 330,000 đ
SƯỜN NON CÓ XƯƠNG (SELECT)
Giá bán: 420,000 đ
Rượu Chivas 18 years
Giá bán: 1,230,000 đ
Hộp X.O (Brandy Pháp) 0,7 lít
Giá bán: 680,000 đ
Hộp da 2 chai rượu Vang Chile
Giá bán: 1,500,000 đ
Hộp gỗ 6 chai Vang Chile
Giá bán: 1,800,000 đ
Hộp 2 chai rượu Vang Chile
Giá bán: 550,000 đ
Bánh lái thuyền Vang Chile
Giá bán: 850,000 đ
Chales kệ gỗ 3 lít X.0 Pháp
Giá bán: 2,450,000 đ
Kệ gỗ Matignon 2 lít X.0 Pháp
Giá bán: 1,950,000 đ
NẠC VAI BÒ MỸ CHUCK EYE ROLL
Giá bán: 480 đ
BA CHỈ BÒ MỸ SHORT PLATE
Giá bán: 395,000 đ