Thịt Bò Mỹ
Sắp xếp:
Đầu thăn ngoại bò Mỹ
Giá bán: 620,000 đ
BẮP HOA BÒ MỸ (HEEL MUSCLE)
Giá bán: 330,000 đ
THĂN VAI BÒ MỸ RIBEYE
Giá bán: 325,000 đ
BẸ VAI BÒ MỸ (CHUCK FLAP)
Giá bán: 435,000 đ
SƯỜN VAI KHÔNG XƯƠNG (CHUCK BONELESS)
Giá bán: 520,000 đ
BA CHỈ BÒ MỸ (SHORT PLATE)
Giá bán: 230,000 đ
THỊT DẺ SƯỜN BÒ MỸ (RIB FINGER)
Giá bán: 340,000 đ
CHÓP VAI BÒ MỸ (TOP BLADE)
Giá bán: 330,000 đ
SƯỜN NON CÓ XƯƠNG (SELECT)
Giá bán: 420,000 đ